ظروف آشپزی جاگیر را فراموش کنید و اجازه دهید iCombi Pro کارهای شما را انجام دهد. به علت همکاری با کارکنان باهوش،  iDensity Control با ابعاد تقریبی کمتر از یک متر مربع، مناسب برای گوشت، ماهی، گوشت پرندگان، سبزیجات و شیرینی جات، و همچنین مناسب برای تهیه غذای رستوران، غذای بیرون بر، خدمات تحویل غذا و مهمانی شام معمولی، با سطح…