دستگاه جدید با کارایی بالا که همان اندازه که دقیق است، سریع هم هست.  سیستم حرارتی iVarioBoost در حال حاضر تابه هایی با کف ضخیم وجود دارند که هم زمان گرم شدن آنها پیش از پخت طولانی است و هم به کندی پخت را انجام می دهند. تابه های با کف نازک هم حرارت را در کف ظرف به صورت یکنواخت…