وایت ایگل VA358 کیفیت استحکام اطمینان کارایی وایت ایگل VA358 را در کافی شاپ ها، به عنوان دستگاه اسپرسو کارا، مطمئن و بادوام استفاده کنید. تکنولوژی T3 تضمین ماکزیمم پایداری دمای دستگاه اسپرسو کیفیت خوب قهوه از طریق دمای صحیح آب خروجی به دست می آید. با تکنولوژی T3 می توان دما را در هر فاز خروجی (منظور عصاره گیری) به…