یک دستگاه میتوس جدید برای کافی شاپ شما میتوس ۱ طی چهار سال به عنوان بهترین دستگاه حرفه ای اسپرسو در مجموعه ویکتوریا آردینو عرض اندام کرد. ولی امروز، میتوس۲ با تکنولوژی گراویمتری توانسته جای خود را بر روی میز کافی شاپ حرفه ای ها باز کند. تکنولوژی Clima Pro 0.2 زمانی که دمای آسیاب قهوه ثابت نباشد، نمی توان به…