آسیاب قهوه حرفه ای برای باریستاهای حرفه ای میتوس ۱ آسیاب قهوه مورد درخواست باریستاهای متخصص می باشد. این دستگاه اولین دستگاه دارای تکنولوژی تهویه پیشرفته است. تکنولوژی تهویه پیشرفته تکنولوژی جدید با سیستم پایداری گرمایی که یکدست بودن قهوه را در هر دوز در بالاترین سطح تولید می کند. تنظیمات میکرومتریک آسیاب قهوه با این تنظیمات می توان میزان دانه…