موفقیت آپیا باعث خلق آپیا لایف شد. این دستگاه با تولید و عملکرد بالا، محبوب دل هزاران باریستا در جهان شده است. مطالعات پیوسته تیم آپیا لایف نوا سیموونلی توانسته دستگاهی فوق العاده به وجود آورد که در عین راحتی کار با آن، باریستا بتواند به سادگی به حفظ و نگهداری آن بکوشد. آپیا لایف قهوه سازی مطمئن بوده؛ این یعنی…