دارای صفحه نمایش بزرگ قابلیت اندازه گیری وزن تا  3  کیلوگرم قابلیت محاسبه زمان دم آوری دقت اندازه گیری در این ترازو تا 10 برابر نسبت به مدل های قبلی هاریو بهبود یافته است. سیستم جدید دمایی در این ترازو دقت اندازه گیری ترازو را در دماهای بالا ثابت نگه می دارد. این ترازو با صفحه نمایش بزرگتر به افزایش دقت…