محصولات

یخچال و فریزر زیر کانتری

نام دستگاه

یخچال و فریزر
زیر کانتری
Under counter Solid door

مدل

KURF12-2

دما

R: 1°c ~ 8° C
F: -21°c ~ -12° C

ظرفیت

R: 121 Lit F:136 Lit

طول، عرض، ارتفاع

1200*700*850mm

قدرت

316 W

وزن

92 Kg

دسته بندی ها :,

Product Description