محصولات

یخچال و فریزر ایستاده 4 درب

نام دستگاه

یخچال و فریزر ایستاده
4 درب
Top mount solid door

مدل

KRF45-4H

دما

R: 1°c ~ 8° C
F: -21°c ~ -12° C

ظرفیت

R: 576 Lit F:576 Lit

طول، عرض، ارتفاع

1260*800*1926 mm

قدرت

732 W

وزن

152 Kg

دسته بندی ها :,

Product Description