محصولات

یخچال زیر گریل 130 سانت

نام دستگاه

یخچال زیر گریل 130 سانت
Chef Base (Extended Top)

مدل

TCBE-52SDR

دما

33°F ~ 38°F

ظرفیت

318 Lit

طول، عرض، ارتفاع

1334*813*521 mm

قدرت

314 W

وزن

110 Kg

دسته بندی ها :,

Product Description