محصولات

یخچال زیر گریل 210سانت

نام دستگاه

یخچال زیر گریل 210سانت
Chef Base Chef Base (Extended Top)

مدل

TCBE-82SDR

دما

33°F ~ 38°F

ظرفیت

19 Lit

طول، عرض، ارتفاع

2124*815*513mm

قدرت

366 W

وزن

186.880 Kg

دسته بندی ها :,

Product Description