محصولات

یخچال زیرکانتری دو درب 120 سانت

نام دستگاه

یخچال زیرکانتری دو درب120 سانت
Chef Base Chef Base (Extended Top)

مدل

KUR12-2

دما

1-8° C

ظرفیت

311 Lit

طول، عرض، ارتفاع

1200w x 700d x 800h mm

قدرت

314 W

وزن

84 Kg

دسته بندی ها :,

Product Description