محصولات

یخچال زیرکانتری دو درب

نام دستگاه

یخچال زیرکانتری دو درب
Under counter fridges
2doors

مدل

TF02EKOGN

دما

-2°C to /10 °C

ظرفیت

320 L

وزن

86 Kg

طول، عرض، ارتفاع

1424*700*910 mm

قدرت

495 W

دسته بندی ها :,

Product Description