محصولات

گرمخانه

نام

گرمخانه

مارک

مقدم تجهیز

انرژی‌های مصرفی

آب، برق، گاز

میزان برق مصرفی

6 A/ 220V/50Hz

میزان گاز مصرفی شهری

3.5 m3

میزان گاز مصرفی LPG

2.8 m3

ظرفیت بویلر

11-12 Lt.

زمان پخت کامل

1:45 – 2:30 ساعت

دسته بندی ها :,

Product Description