محصولات

کباب پز

نام

کباب‌پز

مارک

مقدم تجهیز

ابعاد

یک متری

نوع انرژی مصرفی

گاز

میزان گاز مصرفی

24.300W (2.1 m3)

دسته بندی ها :,

Product Description