محصولات

پاتیل سرخکن

نام

پاتیل سرخکن درب‌دار

مارک

مقدم تجهیز

نوع انرژی مصرفی

گاز

میزان گاز مصرفی شهری

3 m3

میزان گاز مصرفی LPG

2.5 m3

ظرفیت

250 Lt.

دسته بندی ها :,

Product Description