محصولات

فر دمکن برنج

نام

فر دمکن برنج 2 خانه

مارک

مقدم تجهیز

نوع انرژی مصرفی

گاز

میزان گاز مصرفی شهری

5 m3

میزان گاز مصرفی LPG

3.6 m3

ظرفیت پخت

دو عدد دیگ 10 منه(120 Kg)

دسته بندی ها :,

Product Description