محصولات

فریزر زیرکانتری سه درب

نام دستگاه

فریزر زیرکانتری سه درب
3 Door Stainless Steel
Counter Freezer

مدل

TF03MIDBT

دما

-18°C to -22°C

ظرفیت

460 L

وزن

102 Kg

طول، عرض، ارتفاع

1874 x 700 x 910 mm

قدرت

700 W

دسته بندی ها :,

Product Description