محصولات

دیگ پخت دو جداره

نام

دیگ پخت دو جداره

مارک

مقدم تجهیز

مصارف استفاده

مرغ آب‌پز، سوپ، آش، حلیم، سبزیجات، خورشت

نوع انرژی مصرفی

گاز

میزان گاز مصرفی شهری

200 Lt /4.5 m3
250 Lt /4.5 m3
300 Lt /5.5 m3

میزان گاز مصرفی LPG

200 Lt /2.5 m3
250 Lt /2.5 m3
300 Lt /3.5 m3

ظرفیت برای دم کردن برنج

200 Lt /25 Kg
250 Lt /30 Kg
300 Lt /35-40 Kg

ظرفیت برای دون گیری برنج

200 Lt /50 Kg
250 Lt /65 Kg
300 Lt /70-75 Kg

مقدر مصرف آب برای یک سیکل پخت

70 Lt

دسته بندی ها :,

Product Description