محصولات

دیگ پخت تک جداره

نام

دیگ پخت تک جداره

مارک

مقدم تجهیز

مصارف استفاده

دم کردن برنج

نوع انرژی مصرفی

گاز

ظرفیت‌ها

200/250/300 Lt

میزان گاز مصرفی شهری

200 Lt /3.5 m3
250 Lt /3.5 m3
300 Lt /4.5 m3

میزان گاز مصرفی LPG

200 Lt /3 m3
250 Lt /3 m3
300 Lt /4 m3

دسته بندی ها :,

Product Description