محصولات

خط سلف سرویس

نام

خط کامل سلف سرویس

مارک

مقدم تجهیز

اجزاء

کانتر سرد، کانتر گرم، کانتر قاشق و چنگال، کانتر ساده

ابعاد

بر حسب درخواست مشتری

دسته بندی ها :,

Product Description