محصولات

اجاق 3 ردیفه

نام

اجاق گاز 3 ردیفه کوره‌دار

مارک

مقدم تجهیز

نوع انرژی مصرفی

گاز

میزان گاز مصرفی

32 Kw

دسته بندی ها :,

Product Description