محصولات

اجاق 2 ردیفه

نام

اجاق گاز دو ردیفه کوره‌دار

مارک

مقدم تجهیز

نوع انرژی مصرفی

گاز

میزان گاز مصرفی

23 W

دسته بندی ها :,

Product Description