محصولات

اتو پرسی مدل FPA1D

نام دستگاه

FPA1Dاتو پرسی مدل

نوع انرژی مصرفی

برق و گاز

وزن خالص

226 kg

طول، عرض، ارتفاع

113.5x147x127 cm

قدرت

15 Kw

مصرف بخار

20 Kg/h

فشار بخار

500 kPa

Category:

Product Description

T