تکامل پنج برابری در سری دستگاه های اورلیا ویو (Wave): مشخصه سری جدید اورلیا؛ موج همچون عملکرد موج آب، برای تامین آب دستگاه به کار رفته است. البته این تازه شروع دلبری های اورلیا ویو می باشد، زیرا چهار ویژگی دیگر یا بهتر بگوییم پنج تکنولوژی (در مجموع) شما را شگفت زده خواهد نمود: تکنولوژی آب سازگار با محیط زیست کیفیت…