مشاوره و طراحی

مشاوره

شما برای پیشبرد اهداف توسعه کسب و کارتان ناگزیر به استفاده از خدمات و مشاوره های مشاوری، در حیطه و عناوین خاص و تخصصی هستید. مشاوری که به مشابه بازویی توانمد با دیدی تخصصی می تواند چشمان رصد و بازخورد شرایط مناسب مدل کسب و کار  را برای شما به ارمغان آورد.

در دنیای امروز که رقابت و فاصله شما با رقبای شما هر روز و هر روز شدید تر و نزدیک تر می گردد، بهره بردن و استفاده از حضور و ایده های اجرایی مشاور می تواند نقطه قوت و برگه برنده شما در عرصه های نمایش قدرت کاری باشد.

از ایده تا اجرا

 • 01استخدام مشاور حرفه ای
 • 02تهیه طرح و استراتژی راه اندازی
 • 03خرید یا اجاره ملک مورد نظر
 • 04تهیه نقشه تاسیسات آشپزخانه
 • 05آماده کردن نقشه دکوراسیون
 • 06به اجرا درآوردن پروژه تاسیسات و دکوراسیون داخلی و خرید وسایل مورد نیاز آن
 • 07خرید وسایل و تجهیزات مورد نیاز آشپزخانه و نصب آن‌ها
 • 08استخدام کارمندان و پرسنل مناسب
 • 09طراحی منو غذایی و خرید مواد اولیه برای آن
 • 10پخت آزمایشی
 • 11آموزش پرسنل و شیوه مشتری مداری و برخورد
 • 12راه اندازی و اجرای مراسم افتتاحیه

درخواست مشاوره و طراحی

شما می توانید برای درخواست مشاوره و طراحی فرم رو به رو را پر نموده و ارسال کنید . 

مشاوران ما پس از بررسی درخواست ارسال شده ، با شما تماس خواهند گرفت .